Cichy Czas

„Cichy Czas”- dosłownie chodzi o zeszyt opracowany przez organizacje Word of Life, w którym na każdy dzień podany jest fragment Słowa Bożego, jest też miejsce na to, aby napisać kilka słów odnośnie tego, o czym mówi dany fragment i jak można to praktycznie zastosować w swoim życiu. A w takim trochę bardziej ogólnym znaczeniu określenie Cichy Czas odnosi się do osobistego czasu z Bogiem, jaki każdy wierzący człowiek powinien mieć każdego dnia. Dla nas jako społeczności, Cichy Czas oznacza jeszcze coś innego, a mianowicie codzienne wieczorne spotkania, kiedy to wspólnie rozważamy dany fragment Słowa Bożego (zgodnie z planem zawartym w zeszycie Cichego Czasu), ale także dzielimy się swoimi przemyśleniami z innych fragmentów, czy prośbami modlitewnymi, itp. –jest to czas, kiedy możemy budować siebie nawzajem, widząc to, jak Bóg przemawia do każdego poprzez swoje Słowo, odkrywając rożne prawdy. Najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, aby Słowo Boże nie pozostało tylko w naszym umyśle i rozumie, ale abyśmy je wprowadzali w praktyczne codzienne życie.

Pragniemy podzielić się naszymi przemyśleniami i tym co do nas Bóg mówi poprzez swoje słowo również i na tym blogu. Mamy nadzieję, że poniższe artykuły pomogą w jeszcze głębszym zrozumienia Pisma Świętego i będą zbudowaniem dla czytelnika. Zachęcamy oczywiście również do studiowania poniższych rozdziałów :)

Rok akademicki 2013/2014

Księga Jonasza – Paulina

Psalmy 135-139:12 – Dawid

I Koryntian 15:12-16:24- Daniel

I Koryntian 13:1-15:11 – Pietro

I Koryntian 10:13 – Ejdżej

I Koryntian 9:22-23 – Dżem

I Koryntian 3:16-7:9 – Karla

I Koryntian 1-3:15 – Ala

V Mojżeszowa 34:10-12 – Stefan

V Moj. 11;16,18 – Ania Chudy

V Moj. 6:5 – Arek

Rok akademicki 2012/2013

II Księga Mojżeszowa

Rozdziały 1-2 – Michał (24.10.2012)

Rozdziały 3-7 – Arek (05.11.2012)

Rozdziały 4-8 – Ania (09.11.2012)

Rozdziały 12-14 – Karolina (14.11.2012)

Rozdziały 14-17 – Pitter (25.11.2012)

Rozdziały 19-32 – Arsen (12.12.2012)

Rozdziały 32-40 – Asia (Ofen) (08.12.2012)

II List Św. Pawła do Tymoteusza

Rozdziały 1-2 – Noemi (12.12.2012)

Rozdziały 2-4 – Ala (26.12.2012)

Ks. Nahuma oraz Ks. Malachiasza

Dawid (31.12.2012)

Ewangelia według św. Jana

Rozdział 1 – Paulina (06.01.2013)

Rozdziały 2-4 – Daniel (03.01.2013)

Rozdziały 4-5 – Pietro (1.02.2013)

Rozdział 6 – Kamila (30.01.2013)

Rozdział 7:1-8:20 – Stefan (05.02.2013)

Rozdział 8:21-9:41 – Karla (19.02.2013)

Rozdział 10-11:30 – Pitter (31.03.2013)

Rozdział 11-12 – Arek (24.03.2013)

Rozdział 12-14:14 – Noemi (26.03.2013)

Rozdział 14:15-16 – Dawid (01.04.2013)

Rozdział 17-19:22 – Ala (13.05.2013)

Rozdział 19:23-21:25 – Ania (19.05.2013)

List św. Pawła do Rzymian

Rozdział 1-3:20 – Noemi (20.05.2013)

Objawienie św. Jana

Rozdział 14-17:18 – Ofen (28.06.2013)