Author: Noemi

GOD WILL MAKE A WAY

GOD WILL MAKE A WAY

Podczas jednego ze spotkań w gronie studentów z Rogatki wzbogaconym o kilkoro zborowników, usłyszałam takie oto zdanie: „Człowiek jest najbezpieczniejszy tam, gdzie jest wola boża dla niego”*. Moja reakcja? Biegnę do swojego pokoju po...

List św. Pawła do Rzymian rozdziały 1-3:20

List św. Pawła do Rzymian rozdziały 1-3:20

List do Rzymian jako całość zawiera w sobie bardzo ważną i podstawową prawdę- wszyscy potrzebują zbawienia. Wszyscy tego potrzebują, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, a grzech zniszczył ludzkie życie. Pan Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika-...

Ewangelia św. Jana 12- 14:14

Ewangelia św. Jana 12- 14:14

Rozdział 12 rozpoczyna się od powrotu Pana Jezusa do Betanii, do rodziny Łazarza, który został wskrzeszony z writing an essay martwych, co pokazuje jak bardzo Jezus kochał i troszczył się o to rodzeństwo. Jesteśmy...